Predstavitev

… ima po spletu okoliščin ime, ki spominja na devetega
rimskega cesarja Tita Flavija Vespazijana(vladal od 69 do 79 n. š.),
znanega po zatrtju velikega judovskega upora v Judeji, bitkah
v Britaniji in širitvi Rimskega imperija, pa tudi po tem,
da je dal zgraditi znameniti rimski Kolosej,
ki so ga dogradili v času vladavine njegovega sina
Tita.
V društvu smo svoje moči združili ljubitelji
vsega antičnega.
S ponazoritvijo življenja v preteklosti
širimo vedenje o njej in prispevamo
k bogatenju kulturnega življenja v
svojem ožjem in širšem okolju.